Heirok Pt III ie Heirok Pt I Mayai Leikai Eastern side of Lai Leirak Ngarnuthel Kabo Leikai Litan Wangma and Ingouglok

Village in India
Map
State
Manipur
District
Thoubal
Subdistrict
Thoubal